Služby zákazníkom

Služby store
Našim produktom dávame doživotnú záruku

Neustály vývoj

Krok vpred držíme jedine neustálym vývojom. Je to pracné, no baví nás to. Sme od srdca vývojári.

Dozivotna záruka

Doživotná záruka

Softvérové produkty z našej tvorby dostávajú doživotnú záruku. Ak ste našim zákazníkom, vždy vás budeme podporovať.

Spolupráca sa partnermi

Otvorení spolupráci

Systémy sú komplikované, zákazníci nároční a vieme, že spolu dokážeme viac. Podporujeme mnoho softvérových produktov a hardvérových zariadení od rôznych výrobcov.

Podpora produktov

0850 777 850

Pre každého zákazníka poskytujeme 24 / 7 / 365 podporu

Návrh riešenia

považujeme za jednu z najdôležitejších častí samotnej tvorby. Staviame sa k nemu ako k dialógu. Snažíme sa zistiť, ako pracujete vy, ako pracuje váš tým, čo všetko vaše podnikanie zahŕňa. Dôležité pre nás je vedieť, ako si predstavujete ideálny prípad vášho fungovania s implementáciou nášho produktu.

Radi spoznáme vašu predstavu v podobe, ako keby bolo možné dokázať urobiť čokoľvek. Z uceleného obrazu potom spoločne prisúpime ku konkrétnym riešeniam a možnostiam ich realizácie. Výsledkom je vami odsúhlasený návrh prác.

Časový harmonogram

Návrhom prác sa môžeme posunúť ďalej. K tomu, kedy môžeme ponúkané riešenia dodať. Tu vykonáme vnútornú analýzu požiadaviek a ich časovej náročnosti. Súčasťou je opäť konverzácia s vami: Vytvorenie systému priorít, aby sme určite začali pracovať na, pre vás, najdôležitejších veciach. Vďaka tomu môžete začať s našim produktom zarábať čo najskôr. My vám zatiaľ na pozadí dopracujeme posledné detaily krásy.

Naše praktiky

Okrem už spomenutého, sme radi ak je spolupráca s nami aktívna. Ľahko sa môže stať, že to čo malo pred týždňom malú prioritu je zrazu súrne. Pre tieto prípady je vyhradená osoba, ktorá na nich môže okamžie začať pracovať. Zvyšok týmu ďalej pokračuje bez vyrušenia. Tým je zabezpečená konzistencia a minimálna chybovosť.

Pre maximalizovanie koncentrácie pracujú naši programátori 6 hodín denne. Vďaka tomu sa môžu plne sústrediť, kým je ich schopnosť uvažovať na vrchole. Čerství a sústredení ľudia podávajú oveľa kvalitnejší výkon, a preto nie je výnimkou ani zdriemnutie si, či partička biliardu, kde sa myseľ otvorí novým nápadom.

Pre výnimočné situácie, kedy je nutné na niečo zapracovať extrémne rýchlo, tu máme "maratóny". Pracovná doba sa na 3 dni z týždňa (utorok až štvrtok) predĺži na 10+ hodín. Čas "navyše" podľa potreby delíme medzi štandardné a "extrémne" úlohy. Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť, že zvládneme aj nárazové práce.

Udržiavanie kvality

Po vypracovaní zadania, ho po sebe samozrejme kontroluje ten, kto na ňom pracoval. Jeho zdpovednosťou je pripraviť všetko pre kontrolóra tak, aby ten mohol prísť v role zákazníka a rovno začať novú funkcionalitu používať. Okrem samotného tvorcu teda prejde produkt aj drobnohľadom minimálne jedného kontrolóra. V ideálnom prípade kontrolór ozačí úlohu ako hotovú. V opačnom prípade sa vracia na dopracovanie, kde sa tento cyklus opakuje znova.

Samozrejme, pre integritu našich produktov vytvárame aj automatizované testy. Tie eleminujú výskyt prípadov, kedy nové zmeny "pokazia" niečo, čo už fungovalo.