STORE systém stále o krok vpredu

Softvér určený pre riadenie výroby, skladov, logistiky, predaja ako jednotného celku v tom najširšom meradle vznikol ako potreba lepšieho IT riešenia aké súčasný trh poskytuje.


Nový

spôsob myslenia

Nové pohľady priniesli novinky a zjednodušovanie na miestach kde by ste to nečakali. Automatizácia nielen ako marketingový pojem softvérového predajcu uľhačuje život a prináša reálne šetrenie a zároveň zvýšenie ekonomického výkonu podniku.

Moderný skladový a pokladničný systém, riadenie výroby a predaja.

Viac

Jedno miesto

ako inak

Store je celok. Má všetko a ako celok aj funguje. A tým nemyslím zdrojový kód. Do balíka spadá okrem iného systém práce, vyhodnocovanie, marketing...
Najprv sme museli vymyslieť spôsob ako Store vytvoriť. Výsledok je jednotný systém so všetkým čo treba.

Automatická logistika, pozičný sklad, elektronické dokumeny.

Viac

Nadbytočný hardvér

postačí málo

A toto nám ešte treba?
Zariadenia sa snažíme úplne minimalizovať. Vystačí ich zopár a bežne dostupných. Len ešte som nevymyslel ako chrániť zákazníkov pred ťahmi hardvérových predajcov.

POS systémy budúcnosti, mobilné aplikácie.

Viac

Linux, android, ios

Linux? Android? iOs?

terminál postačuje

Tieto platformy a sú pre nás jedinou cestou vpred. Minimalizované a výkonné, stabilné služby a nadčasové možnosti, ktoré nám tieto platformy poskytujú sa snažíme využiť na plno.
Viacerí z radov našich programátorov sa podieľajú priamo na vývoji OS platforiem.